Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh ký giao ước thi đua năm 2018

(BTV) Sáng 09/3, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua với Hội cựu TNXP các huyện, thị xã, thành phố năm 2018.

 

Hội nghị đã triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và bảng chấm điểm các nội dung thi đua của Hội cựu TNXP tỉnh. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa Hội cựu TNXP tỉnh với các hội thành viên với những nội dung, mục tiêu như: Triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy phong trào "Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào "Cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội" bằng các việc làm thiết thực, cụ thể. Tích cực bồi dưỡng, xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Chuẩn bị và làm tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội ở các cấp huyện về chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm trong công tác Hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những tồn đọng về chế độ chính sách cho hội viên. Phấn đấu 100% hội viên không vi phạm pháp luật, 85% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, cơ bản xóa đói giảm nghèo trong năm 2018, 90% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.
Thu Hằng - Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại