Cụm thi đua số 2- Bộ Ngoại giao ký kết giao ước thi đua 2018

(BTV) Sáng 09/3, dưới sự đồng chủ trì của Sở Ngoại vụ Bắc Ninh, Cụm thi đua số 2- Bộ Ngoại giao gồm 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018. Nhiều nội dung liên quan đến công tác đối ngoại của các địa phương trong tình hình mới thuộc Cụm thi đua số 2 đã được bàn thảo, thống nhất tại buổi ký kết.

 

Cụm thi đua số 2- Bộ Ngoại giao gồm 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang và Yên Bái. Tại lễ ký kết, các đại biểu trong Cụm thi đua số 2- Bộ Ngoại giao đã cùng nhau bàn thảo, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; dự thảo quy định về tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua các đơn vị trong Cụm, kèm theo tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, đơn vị; cách thức tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị gắn với hội nghị tổng kết hàng năm của Cụm.

Theo đó, các thành viên Cụm thi đua số 2- Bộ Ngoại giao thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2018, gồm các nội dung: Thi đua làm tốt công tác đối ngoại, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, tập trung các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA … cải thiện môi trường thu hút nguồn lực phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các tổ chức quốc tế, địa phương nước ngoài; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tăng cường và nâng cao hiệu quả xúc tiến kinh tế đối ngoại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa; thông tin tuyên truyền đối ngoại; thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh và phối hợp chặt chẽ các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại với quốc phòng an ninh tại địa phương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương công vụ, xây dựng công sở văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham ô, lãng phí trong đơn vị.
H.Tâm – Đ.Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại