Bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12/03/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    15 – 170C 
Nhiệt độ cao nhất từ:     23– 250C. 
Độ ẩm trung bình: 75%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    15 – 170C 
Nhiệt độ cao nhất từ:     23– 250C. 
Độ ẩm trung bình: 77%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    15 – 170C 
Nhiệt độ cao nhất từ:     23– 250C. 
Độ ẩm trung bình: 75%
Tin phát lúc: 15h30   
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại