Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13/03/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, chiều tối mai có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió Đông Nam cấp 2 -3.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 85%

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, chiều tối mai có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió Đông Nam cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 87%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, chiều tối mai có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió Đông Nam cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 85%
Tin phát lúc: 15h30  
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại