Bản tin dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17/03/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió Đông Nam cấp 2 -3.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 87%
 
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió Đông Nam cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 90%
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió Đông Nam cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:     22– 240C.
Độ ẩm trung bình: 87%
Tin phát lúc: 15h30  
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại