Bản tin dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21/3/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 -3.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C
Nhiệt độ cao nhất từ:     26– 280C.
Độ ẩm trung bình: 75%

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C
Nhiệt độ cao nhất từ:    26– 280C.
Độ ẩm trung bình: 77%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C
Nhiệt độ cao nhất từ:     26– 280C.
Độ ẩm trung bình: 75%
 
Tin phát lúc: 15h30  
               Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại