Bản tin dự báo thời tiết Đêm 26 ngày 27 tháng 03 năm 2018

(BTV)

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:    25– 270C.
Độ ẩm trung bình: 80%
 
2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:    25– 270C.
Độ ẩm trung bình: 83%
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C
Nhiệt độ cao nhất từ:    25– 270C.
Độ ẩm trung bình: 80%
Theo TTKTTV tỉnh Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại