Bản tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28/3/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa, mưa rào dông .
Gió Đông Nam cấp 2.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C. 
Độ ẩm trung bình: 80%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa, mưa rào dông .
Gió Đông Nam cấp 2.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C. 
Độ ẩm trung bình: 83%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào dông. Ngày có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió Đông Nam cấp 2.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 220C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C. 
Độ ẩm trung bình: 80%

Tin phát lúc: 15h30   
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại