Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018

(BTV) Sáng 28/3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018 với chủ đề: “Nâng cao năng lực quản lý, điều hành Trung tâm Học tập cộng đồng cho cán bộ Hội Khuyến học cơ sở và lồng ghép bình đẳng giới, trong xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng”.


Tại Hội nghị, các cán bộ Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được nghe bà Thái Thị Xuân Đào, Phó trưởng Ban phong trào, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam truyền đạt các nội dung cơ bản gồm: Thực trạng tình hình hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng, mô hình giáo dục mới, quản lý điều hành Trung tâm, một số hiểu biết và kĩ năng cần thiết; tìm hiểu các khái niệm cơ bản về giới và bình đẳng giới; lồng ghép, mục tiêu, ý nghĩa lồng ghép giới trong Trung tâm Học tập cộng đồng; các rào cản và yếu tố khuyến khích nam và nữ tham gia học tập tại Trung tâm; lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch hoạt động và báo cáo, thống kê kết quả hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng...

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực, tư duy sáng tạo, khả năng nhận biết xu thế vận động và phát triển tất yếu của Trung tâm Học tập cộng đồng tại địa phương cho đội ngũ cán bộ giáo dục và khuyến học cơ sở về tầm quan trọng và sự cần thiết của Trung tâm; vai trò của giới và bình đẳng giới trong cộng đồng. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại