Bản tin dự báo thời tiết đêm 02 ngày 03/4/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi, đêm không mưa. Trưa chiều trời nắng.
Gió Đông Nam cấp 2.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C
Nhiệt độ cao nhất từ:    29– 310C.
Độ ẩm trung bình: 80%
 
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi, đêm không mưa. Trưa chiều  trời nắng.
Gió Đông Nam cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C
Nhiệt độ cao nhất từ:    29– 310C.
Độ ẩm trung bình: 82%
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi, đêm không mưa. Trưa chiều trời nắng.
Gió Đông Nam cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C
Nhiệt độ cao nhất từ:    29– 310C.
Độ ẩm trung bình: 80%
 
Tin phát lúc: 15h30  
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại