UBND tỉnh công bố Quyết định thành lập một số đơn vị trên địa bàn tỉnh

(BTV) Chiều 02/4, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh và công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

 
Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 359/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc  Sở Ngoại vụ giữ chức Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Danh Phượng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 338/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị cũng nghe Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 351/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Y tế.

Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Ninh thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 341/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Vũ Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh, giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Bắc Ninh thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 352/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh: Bắc Ninh không chỉ là địa phương phát triển nhanh nhất cả nước mà còn đi đầu trong việc thành lập, sáp nhập các cơ quan theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Năm 2017 tỉnh đã sáp nhập, hợp nhất, giảm đầu mối đối với các đơn vị sự nghiệp, trong đó giảm 6 đầu mối cấp tỉnh, 7 đầu mối cấp huyện. Năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục bãi bỏ, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan trong đó có các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Văn hóa. Việc thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh là minh chứng rõ ràng nhất về quyết tâm của tỉnh trong việc thành lập một cơ quan có đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong quản lý thực phẩm và nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Lễ công bố, thay mặt các đơn vị được công bố thành lập và sáp nhập, đồng chí Trần Ngọc Thực, Trưởng Ban An toàn thực phẩm tỉnh xin hứa sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu không còn thực phẩm bẩn trên địa bàn, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, đưa tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
Anh Nguyên - X.Trường

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại