Lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa V

(BTV) Chiều 05/4, Trường Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa V, niên khóa 2016-2018.

 

Tham gia khóa học có 60 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn trong tỉnh chưa được đào tạo còn trong quy hoạch nguồn cán bộ công chức cấp xã; cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân, tự vệ đã hoàn thành nhiệm vụ dân quân tự vệ; hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên; cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh viên đang công tác tại cơ sở.
Lớp Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Quân sự cơ sở khóa V diễn ra trong 18 tháng thực hiện đúng nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch đào tạo, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% học viên tốt nghiệp có đủ trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy, hoàn thành được chức trách, nhiệm vụ là cán bộ quân sự ở Ban CHQS cấp xã. Kết quả tốt nghiệp có 21,7% học viên đạt Giỏi, 78,3% học viên đạt Khá; đơn vị đạt Khá; 16 học viên được tặng Giấy khen vì hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Trong 60 học viên tốt nghiệp lớp Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Quân sự cơ sở có 56 đồng chí tham dự lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính hệ chính quy. Kết quả có 54 học viên hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính.  
Khóa học thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong quy hoạch, cán bộ chuyên ngành Quân sự cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phạm Tiến
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại