Bản tin dự báo thời tiết đêm 09 ngày 10/4/2018

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió Đông Nam cấp 2 -3.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    26– 280C. 
Độ ẩm trung bình: 62%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió Đông Nam cấp 2 -3.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    26– 280C. 
Độ ẩm trung bình: 64%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Gió Đông Nam cấp 2 -3.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 – 190C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    26– 280C. 
Độ ẩm trung bình: 62%

Tin phát lúc: 15h30   
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại