Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

(BTV) Chiều 09/4, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng 92 đại biểu đại diện cho trên 2 nghìn đoàn viên trực thuộc 62 Công đoàn cơ sở ngành Xây dựng tỉnh.


Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn ngành Xây dựng đã chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện. Tập trung vào những nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị; động viên đoàn viên, phát huy tiềm năng sáng tạo, đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012- 2017 đã đề ra. Nhiều cá nhân, tập thể được Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Kỷ niệm chương, Cờ thi đua, Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023 đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ: Tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng lao động ngành Xây dựng mạnh về chất, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn phấn đấu 100% cán bộ, công nhân viên lao động được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 100% Công đoàn cơ sở đều thực hiện phát động phong trào An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, duy trì mạng lưới an toàn vệ sinh hoạt động có hiệu quả; đảm bảo trên 70% các doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng của các Công đoàn cơ sở trong công tác tham gia quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị nắm vững chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, công nhân viên lao động. Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động Công đoàn, tích cực tuyên truyền phát triển đoàn viên, tăng cường huấn luyện bồi dưỡng cán bộ đủ sức đảm đương mọi nhiệm vụ. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 
Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 16 và 1 đồng chí dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ 13. 
Hữu Vang- Phạm Quý 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại