Ngành Thuế dự kiến thu nộp 107 tỷ đồng Quỹ phòng, chống thiên tai

(BTV) Thực hiện sự chỉ đạo của UND tỉnh, năm 2018, ngành Thuế chủ trì đôn đốc thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai ở khối các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập đang quản lý trên địa bàn.Dự kiến năm 2018, toàn tỉnh có 8.302 doanh nghiệp do ngành Thuế quản lý phải đóng quỹ phòng chống thiên tai, với số thu kế hoạch là 106,8 tỷ đồng. Cục Thuế đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ; gửi văn bản hướng dẫn tới tất cả các doanh nghiệp về đối tượng, mức thu, thời hạn thu, trách nhiệm của Thủ trưởng, giám đốc doanh nghiệp.
Theo quy định, Quỹ do người lao động đóng góp sẽ nộp một lần trước ngày 30/5 hàng năm, quỹ của doanh nghiệp nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30/5, số còn lại phải nộp trước ngày 30/10 hàng năm. Đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm (tính đến hết 31-12 hàng năm) sẽ phạt tiền gấp 2 lần mức phải đóng góp theo từng đợt, mức phạt tối thiểu là 50 nghìn đồng và tối đa không quá 50 triệu đồng.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại