Giao ban Khối Nội chính quý I/2018

(BTV) Sáng 12/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối Nội chính quý I/2018. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong Khối.


Quý I /2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác nội chính; công tác tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự được triển khai thực hiện quyết liệt, xử lý tốt các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý... góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo trái pháp luật còn diễn ra ở một số địa phương; vẫ còn tình trạng khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Việc đôn đốc thực hiện quyết định xử lý sau thanh tra hiệu quả còn thấp; tội phạm về trật tự xã hội còn xảy ra nhiều. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, đơn vị chưa cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng làm rõ những nguyên nhân của tồn tại hạn chế, đóng góp ý kiến, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác nội chính.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thống nhất với các nội dung đưa ra trong báo cáo và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong Khối, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 49/T.Ư của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nâng cao chất lượng tất cả các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc, nhạy cảm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm Bắc Ninh. Tăng cường công tác phối hợp trên các lĩnh vực, tăng cường quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Về đề xuất kiến nghị của các đại biểu, đồng chí thống nhất cần tăng cường quản lý đối với các vấn đề như: Đất đai, người nước ngoài, công chứng trên các lĩnh vực, quản lý luật sư, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh trật tự xã hội, môi trường... yêu cầu UBND tỉnh, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cần xem xét, có quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ án dân sự, tránh khiếu kiện kéo dài. Một số kiến nghị liên quan đến các ngành, địa phương cụ thể yêu cầu các đơn vị tiếp thu và phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất.
 Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại