Họp Ban Chỉ đạo Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật”

(BTV) Chiều 12/4, Ban Chỉ đạo Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” họp lấy ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn bản, quyết định về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập Trung tâm Pháp luật cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị.


Ban Chỉ đạo đã thông qua Dự thảo các văn bản, quyết định triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” gồm: Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án; Quyết định thành lập Tổ thư kí giúp việc Ban Chỉ đạo; Hướng dẫn việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Pháp luật  cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản, quyết định trong triển khai thực hiện Đề án. Một số ý kiến cho rằng, cần làm rõ các căn cứ ban hành văn bản; đối với Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cần quy định cụ thể hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên; việc thành lập Trung tâm Pháp luật cộng đồng ở cơ sở xã, phường, thị trấn nên thành lập thí điểm thí điểm ở mỗi địa phương, tránh trường hợp thành lập dàn trải hoạt động không hiệu quả….

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” giao Hội Luật gia tỉnh phối hợp với các thành viên sớm hoàn thiện các văn bản, quyết định về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập Trung tâm Pháp luật cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc triển khai các hoạt động trong Đề án và thành lập Trung tâm Pháp luật cộng đồng ở cơ sở xã, phường, thị trấn sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân tại các địa phương trong tỉnh./.
 Minh Luận – Ngọc Dũng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại