Bản tin dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17/4/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.
Gió Đông Bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C
Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C.
Độ ẩm trung bình: 77%
 
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.
Gió Đông Bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C
Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C.
Độ ẩm trung bình: 80%
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa nhỏ lượng không đáng kể.
Gió Đông Bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C
Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C.
Độ ẩm trung bình: 77%
 
Tin phát lúc: 15h30  
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại