Hội thảo “Tiếp tục phát triển các công cụ pháp luật trong việc bảo vệ đất tại Việt Nam – So sánh với các tiêu chuẩn tại Đức”

(BTV) Ngày 17/4, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường – Cộng hòa LB Đức tổ chức Hội thảo “Tiếp tục phát triển các công cụ pháp luật trong việc bảo vệ đất tại Việt Nam – So sánh với các tiêu chuẩn tại Đức”. Tham dự Hội thảo có đại diện: Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Bộ Môi trường, Viện Độc lập các vấn đề môi trường, Công ty MSP Bochum - Cộng hoà liên bang Đức; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc; các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

 

Những năm qua, cùng với tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mạnh mẽ, Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường bức xúc, trong đó tình trạng ô nhiễm môi trường đất đang trở nên nghiêm trọng, một số nơi đã đến mức báo động. Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện các công cụ pháp luật trong việc bảo vệ môi trường đất như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định thi hành Luật và mới đây là Thông tư 30/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. 

Nội dung Hội thảo tập trung vào giới thiệu tổng quan các quy định pháp luật bảo vệ môi trường đất hiện nay của Việt Nam, so sánh với các quy định tương ứng của Đức để đề xuất, phát triển các công cụ pháp luật có tính khả thi cao; hiện trạng thực thi bảo vệ đất và ô nhiễm tồn lưu tại Việt Nam; giới thiệu một số mô hình, dự án tiêu biểu như “Dự án Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại tại Việt Nam”, Dự án “Xây dựng tiềm năng và kết cấu hạ tầng cho việc xây dựng bản đồ ô nhiễm tại Việt Nam, thông qua ví dụ tại tỉnh Bắc Ninh”…

Tại Hội thảo, các diễn giả dành thời gian thảo luận về cơ cấu để hoàn thiện các quy định bảo vệ đất theo Luật Môi trường Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và thực thi pháp luật cũng như nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước trong bảo vệ môi trường đất.   
Nguyễn Lương

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại