Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp”

(BTV) Sáng 17/4, Sở Công thương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đánh giá năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện nay”.

 

Xác định việc phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là rất quan trọng và cấp thiết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, bên cạnh công tác tham mưu, Sở Công thương đã đăng ký và được Hội đồng Khoa học tỉnh đồng ý cho thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Thực trạng phát triển CNHT, giải pháp và cơ chế, chính sách phát CNHT tỉnh Bắc Ninh” với thời gian thực hiện là 2 năm 2017 – 2018. Đến nay, Đề tài đã qua quá trình điều tra, khảo sát thực trạng CNHT tỉnh và nghiên cứu các chính sách phát triển công nghiệp của nước ngoài và các địa phương trong cả nước.

Hội thảo khoa học “Đánh giá năng lực sản xuất CNHT của các doanh nghiệp sản xuất CNHT trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện nay” đã nhận được nhiều tham luận của các nhà khoa học, cán bộ quản lý từ T.Ư đến địa phương với các nội dung như: Thực trạng phát triển CNHT của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh hiện nay, các chính sách phát triển CNHT của các nước và các địa phương, thực trạng phát triển CNHT của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, tình hình phát triển CNHT một số ngành công nghiệp trọng điểm ưu tiên phát triển của tỉnh, kinh nghiệm cải tiến doanh nghiệp của các doanh nghiệp CNHT nhằm nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia… sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn để Sở Công thương tiếp thu trong quá trình tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách phát triển CNHT trình UBND, HĐND tỉnh.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại