Huyện Lương Tài triển khai chuyên đề “Chi bộ thôn làng, khu phố với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm”

(BTV) Ngày 17/4, huyện Lương Tài tổ chức triển khai chuyên đề “Chi bộ thôn làng, khu phố với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm”. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung liên quan.Tham gia triển khai chuyên đề, 270 đại biểu là Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân, thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) huyện; các báo cáo viên; Thường trực Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, Bí thư Chi bộ các thôn làng, khu phố… được đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các luận cứ, luận điểm, thực trạng, giải pháp nhằm phân tích và làm rõ 2 nội dung chính: Vì sao cần ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ATTP” và Tổ chức thực hiện Nghị quyết O3-NQ/TU ở Chi bộ thôn, khu phố như thế nào?...

Lương Tài là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề này. Nhấn mạnh vai trò của ATTP đối với sức khỏe cộng đồng và đặc thù là huyện nông nghiệp với phần lớn người dân tham gia sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo Huyện ủy Lương Tài yêu cầu các Bí thư Chi bộ, đặc biệt là Bí thư Chi bộ các thôn, làng nghiêm túc tiếp thu các nội dung của chuyên đề, triển khai quán triệt, đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ trong tháng 5 tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 
Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại