Khai mạc Kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh khóa XVIII

(BTV) Sáng 17/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Hạnh Chung; HĐND tỉnh trọng thể tổ chức Kỳ họp thứ Bẩy, Kỳ họp chuyên đề nhằm kiện toàn một số chức danh HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời xem xét, thông qua một số Nghị quyết chuyên đề nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững trong thời gian tới. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang cho biết: Kỳ họp thứ Bảy được tổ chức trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 18-19 về đổi mới hệ thống tổ chức, sắp xếp bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích sâu sắc, tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã nghe tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, tiến hành biểu quyết đồng ý cho thôi đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Long, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh, được Viện Trưởng VKSND Tối cao điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Viện KSND Tối cao. Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Dương Đức Nghĩa; Tiến hành bầu chức danh Trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Theo kết quả bỏ phiếu tại Kỳ họp, ông Dương Đức Nghĩa được các đại biểu tín nhiệm cao, bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Văn Quỹ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi hoàn thành nội dung về công tác tổ chức cán bộ; HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh.
    
Các báo cáo, chuyên đề được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp này là những nội dung quan trọng nhằm giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đặt ra cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Bao gồm: Điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh; bãi bỏ Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh; Quy định chính sách hỗ trợ cho người tự nguyện vào chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động và xã hội Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2020; điều chỉnh mức hỗ trợ đối với đội ngũ cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; ban hành Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; ban hành Quy định hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 222/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh để cho vay phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh; thông qua Báo cáo rà soát, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (dự án đầu tư công và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP).

Cho ý kiến vào các nội dung trên, về cơ bản các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung chuyên đề mà UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Tuy nhiên, đối với chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng. Một số đại biểu còn băn khoăn về tác động của chính sách khi ban hành và đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá rõ thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện nay ở từng cấp từng ngành để khoanh vùng đối tượng có nhu cầu nghỉ. Về thời điểm áp dụng chính sách và mức hỗ trợ cần cân nhắc mức hỗ trợ của tỉnh so với các đối tượng tương đồng nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và nên có sự phân nhóm đối tượng hỗ trợ; tránh tình trạng chảy máu chất xám; nghỉ tập trung vào một số ngành, lĩnh vực…
                    Thanh Tùng – Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại