Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV

(BTV) Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XVI tiếp xúc cử tri tại một số địa phương nhằm thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri phản ánh tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.


* Tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, bà Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc với cử tri địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chính của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 Dự án luật, 1 Dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến vào 8 Dự án luật và xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đại đa số cử tri đánh giá cao dự kiến các chương trình, nội dung sẽ diễn ra tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; đồng thời đề xuất, kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ và các cấp chính quyền quan tâm làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác quản lý đô thị; phòng chống tham nhũng; chất lượng đại biểu Quốc hội; xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế; xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thành phố Bắc Ninh để xứng tầm đô thị loại I; chế độ chính sách với người có công; chế độ tiền lương với cán bộ nghỉ hưu trước năm 1993...

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bà Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến xác đáng, trách nhiệm, tâm huyết và có tính xây dựng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của các cử tri; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết và trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

 
Chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, chiều 26/4, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong 

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước. 

Cử tri xã Trung Nghĩa bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có trách nhiệm ở Trung ương và địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề: Quản lý đất đai, giá đền bù đất, lấn chiếm đất đai; việc hưởng chế độ của người có công với cách mạng và gia đình chính sách; an sinh xã hội; giao thông nông thôn; ô nhiễm môi trường ở làng nghề, nhất là huyện phải đẩy nhanh xây dựng được khu xử lý rác thải của huyện…
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm đóng góp ý kiến của cử tri xã Trung Nghĩa, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi các cơ qua
n có chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 
 
 

* Tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5 và kết quả trả lời ý kiến cử tri phản ánh trước, trong và sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Các cử tri đã phản ánh những vấn đề còn tồn tại như: Giải quyết ô nhiễm môi trường nguồn nước, không khí, tăng cường quản lý đất đai, giải quyết các vấn đề liên quan tới đất xen kẹp, đền bù giải phóng mặt bằng, xem xét, nghiên cứu, xây dựng Luật Chăn nuôi, Luật Phòng chống tham nhũng đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân….

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận và làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các ý kiến, kiến nghị được nêu ra tại buổi tiếp xúc, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Nhóm PV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại