Bản tin dự báo thời tiết Đêm 27 ngày 28 tháng 04 năm 2018

(BTV)

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió đông bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28– 300C. 
Độ ẩm trung bình: 90%

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ.
Gió đông bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28– 300C. 
Độ ẩm trung bình: 92%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ. 
Gió đông bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    28– 300C. 
Độ ẩm trung bình: 90%

Tin phát lúc: 15h30   
               

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại