Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”

(BTV) Sáng 27/4, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp Hội đồng tư vấn và thẩm định Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” theo Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia đóng góp các ý tưởng kinh doanh, tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng, phương án, thực hiện ý tưởng kinh doanh… Qua 4 tháng triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nhận được kế hoạch kinh doanh của 475 tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh thuộc các lĩnh vực: Dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, xây dựng… và chọn 21 kế hoạch khả thi vào vòng chung khảo.

Các thành viên Hội đồng tư vấn, thẩm định đánh giá cao các kế hoạch kinh doanh của hội viên phụ nữ, trong đó nhiều ý tưởng bên cạnh mục đích doanh thu còn hướng tới giải quyết việc làm cho phụ nữ trong cộng đồng dân cư, giải quyết các vấn đề xã hội, có tính nhân văn sâu sắc… Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định chọn lọc những dự án, phương án khả thi nhất để tập trung hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và nguồn vốn tín dụng ưu đãi để triển khai thực hiện trên thực tế. 4 ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được chọn để gửi hồ sơ dự vòng chung kết tại Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
  Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại