Hội Phụ nữ tỉnh tập huấn một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

(BTV) Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027 của Chính phủ, gọi tắt là Đề án 938. Sáng 11/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ tại 3 xã: Xuân Lâm, Thanh Khương, Hà Mãn huyện Thuận Thành.

 

Đề án 938 của Chính phủ gồm một số nội dung quan trọng như: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình, trong đó tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nội dung xuyên suốt trong quá trình thực hiện Đề án.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ thuộc 3 xã: Xuân Lâm, Thanh Khương, Hà Mãn được các cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề chính là: Cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảng đang và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong lãnh đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân xây dựng gia đình hạnh phúc. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng, qua đó giải quyết các vấn đề của xã hội liên quan đến phụ nữ.
Xuân Trường
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại