HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; người có công, người nghèo tại huyện Yên Phong

(BTV) Sáng 16/5, đoàn khảo sát số 1 của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ xây nhà cho người có công, người nghèo năm 2016 và 2017 đã có buổi làm việc tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong.


Trong năm 2016 và 2017, xã Tam Giang đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/NĐ – CP và các quy định hiện hành. Hết năm 2017, toàn xã có 641 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường xuyên với mức trợ cấp từ 270 - 405.000 nghìn đồng/tháng; Thực hiện cấp 1.271 thẻ Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng; hỗ trợ mai táng phí cho 30 đối tượng với tổng số tiền 162 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo được triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng. Trong 2 năm, địa phương đã khảo sát, đề nghị hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà ở cho 34 đối tượng người có công và 22 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. 
    
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, làm rõ quá trình bình xét và các tiêu chí bình xét hộ nghèo, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo; công tác phối hợp với ngành Bưu điện trong việc chi trả trợ cấp hàng tháng, trả thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng….
    
Kết luận buổi làm việc, đoàn đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế và yêu cầu địa phương nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới.Yêu cầu địa phương tích cực hướng dẫn, đôn đốc các hộ gia đình đang triển khai xây dựng và sửa chữa nhà tiến hành thi công nhanh chóng đảm bảo thời gian và tiến độ xây dựng nghiệm thu báo cáo.

Cùng ngày, đoàn số 1 tiến hành khảo sát tại xã Dũng Liệt, Tam Đa, Yên Phụ huyện Yên Phong.
Trang Dung – Bá Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại