Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(BTV) Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

          
Hai năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức học tập chuyên đề hàng năm; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo Bác; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi bộ; tăng cường giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc. Từ đó, ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được các địa phương, đơn vị nhân rộng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại Bắc Ninh, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 97,6% người đứng đầu cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo đạt hơn 90%. Năm 2017, toàn tỉnh tổ chức được gần 460 cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; cấp huyện lựa chọn 42 vấn đề, cấp xã lựa chọn hơn 230 vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn tại, hạn chế và giải quyết đạt hơn 80%...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao kết quả các bộ, ngành, địa phương đã đạt được. Thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức tầm quan trọng của Chỉ thị; cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các Nghị quyết Trung ương, khóa XII. Trọng tâm là phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đề nghị các địa phương, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng. Đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cá nhân; tích cực đổi mới nội dung tuyên truyền, tăng cường biểu dương các tấm gương điển hình. Không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 60 năm 5 lần Bác Hồ về thăm Bắc Ninh.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kết quả hoạt động báo chí, văn hóa – văn nghệ tháng 5.
Trung Kiên – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại