Bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23/5/2018

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi đến nhiều mây,  đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Nam cấp 2 -3.                                                                               
Nhiệt độ thấp nhất từ:   24 – 260C
Nhiệt độ cao nhất từ:    31– 330C.
Độ ẩm trung bình: 78%
 
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi đến nhiều mây,  đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Nam cấp 2 -3.                                                                               
Nhiệt độ thấp nhất từ:   24 – 260C
Nhiệt độ cao nhất từ:    31– 330C.
Độ ẩm trung bình: 78%
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi đến nhiều mây,  đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió Đông Nam cấp 2 -3.                                                                               
Nhiệt độ thấp nhất từ:   24 – 260C
Nhiệt độ cao nhất từ:    31– 330C.
Độ ẩm trung bình: 78%
        Tin phát lúc: 15h30  
        Theo TTKTTV Bắc Ninh               

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại