Tiên Du tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23, số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

(BTV) Ngày 24/5, Huyện uỷ Tiên Du tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ VII, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23, số 25 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI; Sơ kết Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Dự Hội nghị có: Đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện các ban Xây dựng Đảng tỉnh, lãnh đạo huyện Tiên Du.


Tại Hội nghị, các đại biểu được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ VII, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 7 đã thảo luận và thông qua 3 Nghị quyết; xem xét 3 báo cáo và thực hiện công tác cán bộ. Đặc biệt, trung ương đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định thông qua Nghị quyết “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tiên Du đã đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Theo đó, thông qua việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến, nhận thức rõ hơn về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tính đến hết năm 2017, toàn huyện có 38,27% số người chết được thực hiện điện táng, hoả táng, tăng hơn 23,27% so với năn 2010. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được các cấp chính quyền quan tâm chăm lo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.369 USD/người/năm. 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn y tế cơ sở; 52/54 trường đạt chuẩn quốc gia, bằng 96,2%. Hiện nay, toàn huyện có 14 ban thanh tra nhân dân, 107 tổ hoà giải và gần 200 câu lạc bộ. Các tổ, hội, CLB này hoạt động đều đặn, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW của BCH Trung ương khoá XI về “tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhìn chung công tác dân vận trên địa bàn huyện Tiên Du đã có những bước chuyển mới cả về nội dung và hình thức; các thành viên trong hệ thống dân vận đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Toàn huyện đã tổ chức được 146 hội nghị đối thoại, với gần 12 nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; MTTQ huyện đã chủ trì phối hợp giám sát 56 cơ quan, đơn vị; Duy trì 90 mô hình thi đua dân vận khéo; 68/68 tổ dân vận ở khu dân cư hoạt động theo quy định.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan từ huyện đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tiên Du. Nhiều tổ chức Đảng đã chú trọng chọn nội dung còn khó, tồn tại, bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả cao, bước đầu đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, huyện Tiên Du đã trao Giấy khen cho 15 cá nhân, 9 tập thể có thành tích trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Tiên Du đã nỗ lực đạt được trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà huyện Tiên Du cần tập trung thực hiện tốt đó là: Cấp ủy, chính quyền cần tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở một cách kịp thời; Thay đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ theo hướng gần dân, trọng dân. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.
Đình Bắc, Đài Phát thanh Tiên Du

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại