Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn lấy ý kiến Dự thảo Đề án “ Mỗi xã phường một sản phẩm”

(BTV) Nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, sáng 28/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị tham giá ý kiến dự thảo Đề án chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.


Theo Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm”, tùy theo điều kiện, các địa phương lựa chọn ra những sản phẩm độc đáo, mang đậm nét đặc trưng để phát triển. Các sản phẩm này có thể là những sản phẩm tiêu dùng, có thể là các sản phẩm văn hóa, dịch vụ du lịch. Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện hỗ trợ các khâu tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xúc tiến thương mại. Các sản phẩm dịch vụ được phát triển dựa trên lợi thế so sánh của cộng đồng, có sử dụng phần lớn nguyên liệu địa phương. Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế đạt chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Để thực hiện Đề án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra 6 bước tiến hành bao gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nâng cao nhận thức cho người dân; nhận ý tưởng sản phẩm vào tháng 3 hàng năm; nhận kế hoạch kinh doanh do các xã phường thị trấn tập hợp từ các mô hình, hợp tác xã; triển khai kế hoạch kinh doanh; đánh giá và phân hạng sản phẩm các cấp và cuối cùng là công tác xúc tiến thương mại.
 
Qua 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ. Sản xuất nông nghiệp chuyển dần sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Việc thực hiện Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” sẽ góp phần nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới hướng tới sự bền vững và hiệu quả kinh tế thiết thực đối với người dân.
Anh Nguyên - Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại