Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tọa đàm cán bộ, sỹ quan trẻ năm 2018

(BTV) Chiều 28/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm cán bộ, sỹ quan trẻ năm 2018. Tham dự tọa đàm có 73 sỹ quan có tuổi đời từ 35 trở xuống, hiện công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

Nội dung tọa đàm tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác, sinh hoạt, chính sách, chế độ đãi ngộ; tác động mặt trái của cơ chế thị trường, lối sống của xã hội hiện nay đến tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác; giải pháp để xây dựng ý thức trách nhiệm, phương pháp rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, sỹ quan trẻ. Bên cạnh đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong giải quyết vấn đề giữa kiến thức được học tập tại nhà trường với thực tiễn thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kinh  nghiệm để phát huy sự năng động, sáng tạo và vai trò tham mưu cho cấp trên, chỉ đạo đơn vị cơ sở của đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ.

Tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị nhằm đánh giá đúng tình hình, thực trạng tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ. Qua đó đề ra những chủ trương, giải pháp bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, động cơ phấn đấu cho đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại