Bản tin dự báo thời tiết Đêm 05 ngày 06 tháng 06 năm 2018

(BTV)


1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,  đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông đến đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 – 270C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    32 – 340C. 
Độ ẩm trung bình: 78%
 
2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,  đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông đến đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 – 270C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    32 – 340C. 
Độ ẩm trung bình: 80%
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây,  có mưa nhỏ lượng không đáng kể, ngày giảm mây trời nắng.
Gió đông đến đông bắc cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 – 270C 
Nhiệt độ cao nhất từ:    32 – 340C. 
Độ ẩm trung bình: 78%
 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại