Ban Quản lý an toàn thực phẩm: Triển khai Quầy giải quyết các thủ tục hành chính công

(BTV) Nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức công dân. Sáng 5/6, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh triển khai quầy giao dịch để tiếp nhận, xử lý các thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.


Quầy làm việc của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết 18 thủ tục hành chính về quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh, 02 thủ tục hành chính tuyến huyện như: Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;  đăng ký nội dung quản cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học;  cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Bộ Công thương và thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh...

Đây là một trong những nhiệm vụ của Ban Quản lý an toàn thực phẩm nhằm cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, nhằm đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại