Hội nghị lấy ý kiến bổ sung xây dựng quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn tỉnh Bắc Ninh

(BTV) Sáng 11/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 46 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Các đại biểu đến từ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp và các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung bàn thảo làm rõ một số nội dung trong Quyết định 46 còn bất cập, khó thực hiện. Đồng thời đóng góp ý kiến vào các vấn đề như: Thủ tục thanh toán của một số nội dung. Cần có hướng dẫn chi tiết cụ thể, mẫu hợp đồng thuê đất giữa các tổ chức, cá nhân với những người có ruộng cho thuê đất nông nghiệp để tích tụ ruộng đất. Hình thức hỗ trợ lãi suất ngân hàng khuyến khích người dân đầu tư. Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng dự án nước sạch, chính sách hỗ trợ xây dựng, nâng cấp đường giao thông, đầu tư xây dựng kênh mương. Giảm bớt thủ tục tiếp cận hỗ trợ, tăng tính minh bạch. Kết hợp đồng bộ giữa chính sách hỗ trợ tài chính và biện pháp trong khắc phục các rào cản. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho người dân về nội dung, cách tiếp cận về điều kiện, thủ tục đối với 2 nội dung của chính sách.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành nêu rõ: Thông qua sự chủ trì của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn trương rà soát trình UBND tỉnh ban hành 2 quyết định mới về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ hạ tầng nông thôn. Tập trung nghiên cứu ban hành chính sách có bố cục chặt chẽ, đúng văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, dễ thực hiện và có những hướng mở cho các khoản hỗ trợ. Đồng thời chú ý thêm điều khoản cho việc dùng ngân sách Nhà nước phục vụ tuyên truyền, tập huấn, nghiệm thu, thanh quyết toán. Các chính sách mới phải tuân thủ theo Nghị định 57 của Luật Đầu tư công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để 2 quyết định mới đáp ứng đủ yêu cầu hỗ trợ, đảm bảo các tiêu chí về tính pháp lý, tính phù hợp, tính hiệu quả, nhằm hướng vào mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, các ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố ngay sau Hội nghị này nghiên cứu gửi văn bản đóng góp về UBND tỉnh, nêu rõ theo 2 nội dung hỗ trợ và áp dụng theo thực tiễn địa phương, hạn cuối 16h ngày 15/6.
 T.Hoàn-P.Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại