Sở Tài chính tỉnh triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

(BTV) Sáng 12/6, Sở Tài chính tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến lãnh đạo, nhân viên kế toán các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Tại Hội nghị, hơn 300 đại biểu đã được lãnh đạo Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính truyền đạt và giải đáp các thắc mặc liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 gồm 10 Chương với 132 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018. So với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trước đây, Luật có rất nhiều điểm mới. Từ khái niệm, phân loại tài sản công, qui định phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc và chính sách; nội dung quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đến chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng rộng và phức tạp hơn, qua đó giúp các ngành, các đơn vị thực hiện quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng qui định của pháp luật.
Trung Kiên – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại