Bắc Ninh: Chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen phương nam hại lúa mùa

(BTV) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh vừa ban hành công văn số 699 về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen phương nam hại lúa mùa năm 2018.


Theo đó, để chủ động phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra trên lúa mùa 2018, Sở NN&PTNT tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen phương Nam lúa mùa và bệnh đạo ôn hại lúa xuân 2018 trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. Ngay sau khu thu hoạch, tập trung làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư thực vật, làm đất sớm, bón từ 15-20 kg vôi bột/sào để gốc rạ nhanh phân hủy; Bố trí cơ cấu giống hợp lý, hạn chế hoặc không đưa vào cơ cấu những giống lúa đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen, giống nhiễm rầy; tăng cường sử dụng giống kháng, giống chống chịu hoặc giống ít nhiễm bệnh rầy lưng trắng.  

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa; điều tra, lấy mẫu rầy lưng trắng, mẫu lúa nghi nhiễm bệnh gửi đi giám định virút, phát hiện sớm các diện tích xuất hiện bệnh lùn sọc đen để có biện pháp phòng chống kịp thời. 

Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các cơ sở, đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và xử lý các vi phạm theo quy định. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh đạo ôn hại lúa trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện chỉ thị của các địa phương, đơn vị.
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại