Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn

(BTV) Sáng 13/6, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.


Dự thảo Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh gồm 3 Chương, 31 Điều, quy định rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh; mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh. So với quyết định số 46 của UBND tỉnh, dự thảo Quy định mới có những điểm thay đổi chính như: Bổ sung điều kiện hỗ trợ và trình tự thủ tục thanh toán; thay đổi việc tiếp cận danh mục cây, con, máy móc; giảm điều kiện về quy mô hỗ trợ, bỏ hỗ trợ bằng vật liệu, chủ yếu hỗ trợ bằng lãi suất cho vay sau đầu tư. Bổ sung một số quy định về hỗ trợ kinh phí dán tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn; công khai đối tượng được hưởng hỗ trợ và trình tự thủ tục thanh toán.
    
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung bàn thảo rõ các nội dung liên quan, trong đó chủ yếu là 2 nội dung quan trọng về: Cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ và các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. 
Trung Kiên – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại