Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề tại thành phố Bắc Ninh

(BTV) Thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2018, sáng 13/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh tiến hành giám sát việc thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

 

Thời gian vừa qua, UBND thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương, phòng ban chuyên môn thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết số 123 về hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua Bảo hiểm y tế; Nghị quyết số 17 về việc hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi; Nghị quyết số 39 về giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Nghị quyết số 227 quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đối  với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong 6 tháng đầu năm của thành phố Bắc Ninh đều hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,7%, tổng thu ngân sách ước đạt 1.583 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,79%, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác an sinh xã hội được đảm bảo theo đúng tinh thần của các Nghị quyết HĐND tỉnh.

Tại buổi giám sát, các đại biểu trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh nhất trí, ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Bắc Ninh trong việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh như: Việc cấp và chi kinh phí cho tổ hòa giải ở các thôn, khu phố; việc thực hiện thẻ BHYT cho người cao tuổi từ 76 đến dưới 80 tuổi, vấn đề BHYT toàn dân, việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua Bảo hiểm y tế, công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở… Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các Nghị quyết…. những yếu tố ảnh hưởng đến một số các chỉ tiêu chưa hoàn thành, hoặc hoàn thành thấp trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm…. Và một số vấn đề liên quan khác. Về nhiệm vụ thời gian tới, đoàn yêu cầu thành phố Bắc Ninh nghiêm túc triển khai công tác thực hiện chính sách BHYT đối với người cao tuổi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Yêu cầu UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường kiểm tra, xem xét việc thực hiện theo quy định. Thực hiện tốt 5 quyết tâm chính trị của thành phố, tăng cường nắm tình hình giải quyết dứt điểm những vướng mắc nảy sinh, nhất là vấn đề tôn giáo để ổn định an ninh chính trị và tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Bá Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại