Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng

(BTV) Sáng 13/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Năm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

 

Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng; các tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ, thường xuyên huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện.

Thảo luận tại hội trường, nhiều ý kiến ĐBQH đồng tình với phương án mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) ra khu vực ngoài Nhà nước. Bởi đây là việc làm cần thiết, phù hợp với xu thế quốc tế, yêu cầu của PCTN đặt ra trong tình hình hiện nay; bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự, hình sự hóa các hành vi tham ô tài sản, hối lộ, nhận hối lộ... đối với người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước; đồng thời phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc mà Việt Nam là thành viên. Mặt khác, việc lành mạnh hóa nhóm chủ thể này còn giúp phát triển bền vững, ổn định nền kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong khu vực công. Tuy nhiên, việc mở rộng sang khu vực ngoài Nhà nước cần được đánh giá tác động, tính khả thi, và có các quy định chặt chẽ, phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu PCTN, vừa không gây khó khăn đến hoạt động của các chủ thể này. 
                                Thanh Tùng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại