Từ Sơn tổng kết, sơ kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng

(BTV) Sáng 14/6, Thị ủy Từ Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 819 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân”. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phùng Đức Chiến, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh.


Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, nhận thức các cấp ủy Đảng, đảng viên của Đảng bộ thị xã Từ Sơn được nâng lên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị được khẳng định; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ cơ sở được coi trọng, đảm bảo hợp lý, đúng quy định; quan tâm công tác tạo nguồn phát triển Đảng, nhất là ở khu vực nông thôn, những chi bộ có quần chúng là người Công giáo… 

Thực hiện Nghị quyết số 25, công tác dân vận trên địa bàn thị xã Từ Sơn được quan tâm, duy trì thường xuyên, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, quy định của các cấp; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thị xã, giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã Từ Sơn tổ chức thực hiện Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra. 

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Thị ủy từ Sơn chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đảng viên chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức thực hiện với nội dung cụ thể như: Đưa nội dung sinh hoạt, thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, từng cá nhân; hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, linh hoạt; lựa chọn, xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc để chỉ đạo thực hiện.     

Thực hiện Quyết định 819, các cấp ủy Đảng, chính quyền của thị xã Từ Sơn triển khai tích cực hoạt động đối thoại, kịp thời lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. 

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng của thị xã Từ Sơn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 22, Nghị quyết số 25, Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 36, Quy định 819 của Đảng; đồng thời thực hiện tốt các Nghị quyết số 18, 19, 39 của Đảng nhằm xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình tình mới, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Từ Sơn trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đưa thị xã phát triển mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, xứng đáng quê hương văn hiến, anh hùng.

Nhân dịp này, 12 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên” đã được Thị ủy Từ Sơn khen thưởng.
Nguyễn Long – Hà Thái

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại