Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018

(BTV) Sáng 15/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018 với chủ đề: Phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.


Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh: Cùng với việc xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh,đồng bộ và có tính khả thi cao, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa và vai trò cực kì quan trọng, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Với những nội dung quan trọng sẽ được phổ biến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đại biểu thuộc các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe lĩnh hội đầy đủ các nội dung truyền đạt, trao đổi các nội dung được phổ biến để đạt hiệu quả cao. Yêu cầu Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, báo cáo viên pháp luật trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ cần quan tâm triển khai tuyên truyền phổ biến luật bằng hình thức phù hợp và tổ chức thực hiện nghiêm theo pháp luật, tạo chuyển biến trong việc chấp hành và thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe hai báo cáo viên là những chuyên gia đầu ngành của Bộ Tư pháp trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi có cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho tổ chức, công dân và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thi hành đưa Luật Tiếp cận thông tin và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào cuộc sống.

Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có 9 Chương, 78 Điều với các nội dung cơ bản quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong công tác bồi thường Nhà nước; điều khoản thi hành…

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 11, ngày 6/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 5 Chương, 37 Điều quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Qua Hội nghị giúp các đại biểu nắm được những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để góp phần phổ biến nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, hỗ trợ và tạo các điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách về tiếp cận thông tin, bồi thường của nhà nước, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Chu Oánh - Hoàng Hiển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại