Hơn 200 cán bộ ngành Y tế được tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

(BTV) Ngày 17/6, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Dự Hội nghị có 268 đại biểu trong Ban Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng và chuyên viên có liên quan của Sở Y tế.

 
Tại Hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền viên của Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính giới thiệu khái quát Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Trong đó, lưu ý các văn bản thi hành Luật cụ thể có ý nghĩa với các đơn vị sự nghiệp như: Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 152/ 2017/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định sắp xếp lại, sử dụng tài sản công... cùng nhiều thông tư liên quan.

Tại Hội nghị, tuyên truyền viên đã lần lượt giải đáp những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị, đề ra hướng xử lý, áp dụng vào thực tiễn hoạt động; lưu ý việc tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại việc sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế khoán, thuê tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Với tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng phải được xử lý kịp thời, công khai để thu nộp ngân sách Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn định mức diện tích trụ sở làm việc theo quy định; quản lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết... cũng được lưu ý.

Thông qua tập huấn, tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu qủa; tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của đơn vị.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại