Tọa đàm tuyên truyền, phổ biến giáo dục ngoại khóa nội dung nhận thức giới trong các nhà trường Quân đội

(btv) Sáng 21/6, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu và Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ngoại khóa nội dung nhận thức giới trong các nhà trường Quân đội”.


Bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng cần hướng đến không chỉ của Việt Nam mà của các nước trên thế giới, là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của một xã hội. Trên bình diện quốc tế, bình đẳng giới đã trở thành một trong tám mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và là một đòi hỏi tất yếu trong quá trình toàn cầu hoá và hội nhập của mỗi quốc gia.

Với mong muốn từ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn để trao đổi, thảo luận, chia sẻ kiến thức, kỹ năng cần thiết và các cách tiếp cận có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ngoại khóa về bình đẳng giới trong các nhà trường Quân đội, Hội thảo sẽ giúp Ban Tổ chức nắm bắt tình hình thực tế cả về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả một trong hai khâu đột phá của Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. 

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận hay, ý nghĩa, phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về thực trạng, cũng như có nhiều kiến nghị, đề xuất rất tâm huyết để đưa nội dung nhận thức giới vào chương trình giáo dục ngoại khóa trong các nhà trường Quân đội thực sự hiệu quả.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại