Thành phố Bắc Ninh phát động Tháng hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình

(BTV) Sáng 26/6, UBND thành phố Bắc Ninh phát động Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 với chủ đề “Gia đình - nguồn nhân lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình và tập huấn một số nội dung về công tác gia đình.

 

Tại lễ phát động, UBND thành phố Bắc Ninh đã trao thưởng cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Luật Phòng chống bạo lực gia đình tại thành phố Bắc Ninh trong 10 năm qua. Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình được UBND thành phố Bắc Ninh phát động với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về giáo dục đời sống gia đình; về phát triển gia đình; về phòng, chống bạo lực gia đình;...Tổ chức các chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng nâng cao điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…để xây dựng “một xã hội không có bạo lực gia đình”, xây dựng nhiều hơn nữa “gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, văn minh”. Đồng thời, thành phố cũng triển khai tập huấn một số nội dung về công tác gia đình, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam.
T.Hoàn - P.Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại