Ra quân hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2018

(BTV) Sáng 26/6, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức Lễ mít tinh, ra quân tuyên truyền, cổ động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2018.


Với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, lễ mít tinh, ra quân được triển khai với một số nội dung như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, bản chất tác hại của nó đối với mỗi người, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, các biện pháp giáo dục, xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn ma túy, làm pano, áp phích, băng zôn vượt đường, cấp phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, diễu hành lưu động trên địa bàn thành phố với sự tham gia của 50 đoàn viên thanh niên và xe ô tô cổ động… 

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và học sinh sinh viên trong công tác phòng chống ma túy. Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng, góp phần ngăn ngừa và hạn chế các tệ nạn xã hội.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại