Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(BTV) Sáng 28/6, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


6 tháng đầu năm, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra, từng bước đưa công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động nề nếp. Việc xây dựng chương trình kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng quỹ khuyến học các cấp được đẩy mạnh, công tác tuyên truyền được quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, kịp thời biểu dương những kết quả và các điển hình về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Khuyến học các cấp tích cực triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 43 của UBND tỉnh về đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các cấp Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua Khuyến học lần thứ III giai đoạn 2013 – 2018 cấp huyện, thị xã, thành phố theo đúng tiến độ, chuẩn bị các điều kiện và nội dung tổ chức đội hội thi đua khuyến học cấp tỉnh vào đầu quý IV năm 2018. Tổ chức tốt Hội thảo Khoa học với chủ đề “Công tác Khuyến học tỉnh qua mô hình Gia đình học tập”. Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, công đồng học tập, đơn vị học tập năm 2018. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, doanh nghiệp, nhà tài trợ để trao học bổng cho học sinh đầu năm học mới 2018 – 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại hội thi đua khuyến học các cấp và các điển hình tiên tiến trong khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Thu Hằng – Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại