100% các xã trong tỉnh đã có nước máy đến từng hộ dân

(BTV) Đến thời điểm này Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh đã triển khai 43 dự án, trong đó có 36 dự án công trình cung cấp nước sạch tập trung ở khu vực nông thôn với công suất trên 57 nghìn m3/ngày đêm; cung cấp nước sạch cho hơn 37.600 hộ, qua đó 100% số xã đã có nước máy đến từng hộ dân.

 

Công trình cấp nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm công tác an sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung nhiều giải pháp, nguồn lực để phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn. Cụ thể, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã đầu tư xây dựng 19 công trình cấp nước sạch tập trung công suất lớn. Song song với đó là thực hiện các giải pháp, mô hình quản lý, kinh doanh theo hướng chất lượng, hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch ngày càng được nâng cao.  

Theo đánh giá Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, các công trình nước sạch được đầu tư đã phát huy hiệu quả, được người dân trong tỉnh nhiệt tình đón nhận. Tuy nhiên hiện nay ở một số khu vực trong tỉnh, dù đã có hệ thống cung cấp nước sạch, nhưng người dân vẫn chưa sử dụng nước sạch; Việc này gây lãng phí nguồn vốn đầu tư, đồng thời ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
Anh Nguyên - Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại