Bắc Ninh thu ngân sách đạt trên 61% dự toán năm

(BTV) Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển với các kết quả nổi bật, GRDP 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, đạt 76.187 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; nguồn vốn tín dụng dồi dào; tỷ lệ lạm phát trong tầm kiểm soát; hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được đầy mạnh; đời sống dân cư ổn định và an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững…là đánh giá được đưa ra tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 mới đây.Cùng với những điều kiện thuận lợi từ kinh tế vĩ mô, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả là các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01.1.2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08.12.2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đánh giá thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018 nên kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đều đạt kết quả tốt. Cụ thể: Thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, ước đạt 14.635 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán năm, tăng 30% so cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa 11.803 tỷ đồng, đạt 65,7% dự toán năm, tăng 24%; thu từ các doanh nghiệp FDI 4.329 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán, tăng 15%. Chi ngân sách 7.868 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán, tăng 11%, trong đó chi đầu tư phát triển 3.493 tỷ đồng, đạt 80% dự toán. Chi thường xuyên: 3.670 tỷ đồng, đạt 44% dự toán.

Căn cứ dự toán năm 2018, tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu còn lại là 10.830 tỷ đồng. Dự báo khả năng tổng thu NSNN 2018 trên địa bàn sẽ hoàn thành và vượt dự toán. Trong đó thu nội địa dự kiến vượt 5%, tương ứng khoảng 910 tỷ đồng. Để đảm bảo thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt dự toán năm, 6 tháng cuối năm, cùng với việc tiếp tục triển khai đầy đủ các NQ của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh, ngành Thuế tăng cường nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, gắn với việc đánh giá tăng trưởng kinh tế, phân tích, dự báo để tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu NSNN. Cục Thuế, Cục Hải quan tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu NSNN, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao.
P.Hoa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại