Hội nghị thông tin công tác tư tưởng tháng 7/2018

(BTV) Sáng 06/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin công tác tư tưởng tháng 7 tới đông đảo lãnh đạo Ban Tuyên giáo, giảng viên, báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp truyền đạt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trực tiếp truyền đạt thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh. Nổi bật là tổng sản phẩm GRDP đạt 76.187 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 73/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 18,51/19 tiêu chí, tăng 1,23 tiêu chí/xã so với cùng kỳ và tăng 0,26 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017. Công tác cải cách hành chính, tinh giản bộ máy được thực hiện quyết liệt, giảm được 29 cơ quan, đơn vị và nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được tỉnh quan tâm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chia sẻ mục tiêu phấn đấu, tổng sản phẩm GRDP cả năm tăng 11,1%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.082.417 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước 24.771 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 18.871 tỷ đồng… Để đạt mục tiêu, cần tập trung điều hành ngân sách chặt chẽ đúng quy định; tăng cường các giải pháp khuyến khích tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện đề án đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh. 

Hội nghị đã nghe thông tin về thực hiện nếp sống văn hóa theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII) tại tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tinh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức...  Thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị 27 đạt hiệu quả hơn cần: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; gắn kết đồng bộ giữa thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên nhân dân tích cực thực hiện nghị quyết 22, 191 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình dư luận xã hội phản ánh liên quan đến các cấp, các ngành trong tỉnh tháng qua. Đồng thời công tác thông tin tư tưởng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập trung chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII; Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm ngành Nông nghiệp Bắc Ninh; 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. 
T.Hoàn-P.Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại